Hermetyczna matryca V. Prawo biegunowości

prawo biegunowości

„Wszystko jest podwójne; wszystko ma swoje bieguny; wszystko tworzy parę ze swoim przeciwieństwem; podobne i niepodobne są tym samym; przeciwieństwa są identyczne w swojej naturze, lecz różne w stopniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić” – Kybalion.

Prawo biegunowości mówi o dualnej naturze wszystkich zjawisk we wszechświecie. Według tego aksjomatu każda cząstka, każdy stan, przedmiot, każde zjawisko posiada swoje przeciwieństwo. Wszystko posiada dwa bieguny lub przeciwny aspekt, z którym jest identyczne w swej naturze, różni się natomiast stopniami w pewnej, indywidualnej skali. Pomiędzy nimi istnieją wszystkie stany pośrednie. Fizycy mogliby powiedzieć, że dla każdego wektora, o ustalonym kierunku, wartości i zwrocie istnieje wektor o identycznym kierunku i wartości, ale o przeciwnym zwrocie. Jak również wszystkie wektory „pomiędzy”, tzn. o tym samym kierunku, wszystkich mniejszych wartościach dla obu zwrotów.

I tak ciepło i zimno dla hermetyka są w pewnym sensie tym samym, są określeniami temperatury, różnią się stopniami w skali Celsjusza, Kelvina lub Fahrenhaita. Mały i duży są określeniem rozmiarów, głośny i cichy określeniem wartości decybeli. Miłość i nienawiść są stanami mentalnymi określającymi nasz stosunek do danej rzeczy, osoby, zjawiska itp.  i definiuje stopień jej „lubienia”. Podążając bez przerwy w kierunku zachodnim, pojawimy się na wchodzie globu, trzymając się kursu północnego i nie zmieniając go po przekroczeniu bieguna, w końcu znajdziemy się na południu.

Nauki hermetyczne głoszą, że różnica pomiędzy rzeczami, zdawałoby się diametralnie przeciwstawnymi, to jedynie kwestia stopnia. Teza i antyteza są w swej naturze identyczne, różnią się jedynie stopniem. Prawo to także ułatwia zrozumienie wszystkich paradoksów. Każda „prawda” posiada dwa bieguny: absolutny i względny. Poziom absolutny jest perspektywą nieskończonego UMYSŁU WSZYSTKIEGO, względny umysłu skończonego, ograniczonego, należącego do istot. Perspektyw względnych istnieje potencjalnie tyle ile umysłów istot. W zależności od przyjętego punktu widzenia dane zagadnienie można rozpatrywać zupełnie inaczej. Nie wpływa to naturę samego badanego zjawiska, przesuwamy się po prostu po skali perspektyw. „Wszystkie prawdy są jedynie półprawdami”. Prawidłowe zrozumienie prawa biegunowości i umiejętność jego zastosowania skutkują uniwersalnym godzeniem przeciwności. Mistrzowie hermetyzmu twierdzą, że potwierdzenie tego prawa można znaleźć również przy badaniu prawdziwej natury stworzenia. Duch i materia są dwoma biegunami tej samej rzeczy, a płaszczyzny istniejące pomiędzy nimi są jedynie stopniami wibracji.

pixabay.com

Wśród niezliczonej liczby zagadnień posiadających swoje przeciwieństwa, dla hermetyka największe znaczenie mają stany mentalne. Prawo biegunowości jest częścią „mentalnej alchemii”, transmutacji umysłu, znanej i praktykowanej przez starożytnych i współczesnych hermetycznych mistrzów. Rozumienie tego prawa pozwoli osobie na zmianę swojej własnej biegunowości, tak samo, jak i biegunowości innych ludzi, jeśli poświęci ona czas i badania konieczne do opanowania tej sztuki. Umożliwia hermetykowi przekształcanie jednego stanu mentalnego w drugi, wzdłuż linii polaryzacji. Nie można przekształcać rzeczy należących do innej klasy. Roztargnienia nie przekształci się w nienawiść, tak samo, jak zadowolenia w czerwień czy biel. Jednak strach można przebiegunować do odwagi, poprzez wniesienie jego mentalnych wibracji wdłuż lini strach-odwaga. Naturą mentalnej transmutacji jest zmiana stopnia tej samej rzeczy.

Hemetycy postulują, że zarówno w stanach mentalnych, jak i zjawiskach płaszczyzny fizycznej, dwa bieguny można sklasyfikować odpowiednio jako pozytywny i negatywny oraz że stan pozytywny góruje nad negatywnym. Wszechświat wykazuje tendencję w kierunku dominującej aktywności bieguna pozytywnego. WSZYSTKO stworzyło wszechświat tak, by po etapie inwolucji następował etap ewolucji, czyli podnoszenia wibracji. Oznacza to, że łatwiej dokonuje się pozytywnego przesunięcia.

Świadomość działania tego prawa pozwala na lepsze rozumienie stanów mentalnych swoich, jak i innych. Wszystkie są kwestią stopnia, albowiem wnosząc lub obniżając ich wibracje, można zmieniać swoje mentalne bieguny, czyli kontrolować swój umysł.

Pozostałe artykuły z serii Hermetycznej Matrycy znajdziesz TUTAJ.

Marek Strzałkowski

Podziel się wiedzą:
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *