Nauka

Mistycyzm tworzenia i odbioru sztuki

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszy specyficzny sposób wyrażania się zwany sztuką. Począwszy od prastarych malunków skalnych do współczesnych przedstawień teatralnych, filmowych służyła przekazywaniu określonych treści. Artyści poprzez subiektywny rodzaj ekspresji […]

Matrix dekonstrukcja – część druga

Umysł jest strukturą materialną złożoną z „obiektów” przestrzeni mentalnej. Jest częścią człowieka, którą łatwiej modyfikować niż ciało fizyczne, a nawet transmutować, jak głoszą np. nauki hermetyczne. Jednak, tak samo jak […]

Matrix dekonstrukcja – część pierwsza

Cykl artykułów będzie poruszał zagadnienie mapowania rzeczywistości, tworzenia swoich „tuneli rzeczywistości”. Tym co każdy z nas postrzega jako otaczający nas świat, to czym jest on dla nas, to gra między […]

Świadomość w strukturze człowieka – część trzecia

Mamy już za sobą krótkie omówienie struktur, w których rozwijamy się. W tej części nakreślę najciekawsze, w mojej opinii, spojrzenie na ten temat. Mianowicie przeanalizowanie go z perspektywy świadomości jako […]

Świadomość w strukturze człowieka – część druga

Zanim przejdę do zagadnienia spójności na poziomach, co nastąpi w części III, omówię nieco szerzej poszczególne struktury człowieka oraz relację między nimi. Wspomniany wcześniej model zakładał istnienie trzech podstawowych struktur […]

Wstęp do rozważań o Przestrzeni i Źródle

Artykuł ten ma na celu rozpoczęcie dyskursu na tematy fundamentalnych praw, idei oraz przyczynowości rzeczywistości, w której się znajdujemy. Ze względu na ulotność tych zagadnień oraz brak „twardych”, „namacalnych” punktów […]

Szyfr Boga: Święta geometria cz. 2

Wiemy już, że symbol Vesica Piscis tworzy portal światła. Tworzy również przejście pomiędzy światami: duchowym i materialnym. Na tym jednak nie koniec. Kreacja bowiem – zachwyciwszy się możliwościami własnego wzrostu […]

Szyfr Boga: Święta geometria cz. 1

W praktyce całe zagadnienie Świętej Geometrii opiera się na fraktalach, które – podobnie zresztą jak ciąg Fibonacciego – zostały już omówione we wcześniejszych artykułach. Święta Geometria – czym jest? Jako, […]

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram