Nauka

Mistycyzm tworzenia i odbioru sztuki

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszy specyficzny sposób wyrażania się zwany sztuką. Począwszy od prastarych malunków skalnych do współczesnych przedstawień teatralnych, filmowych służyła przekazywaniu określonych treści. Artyści poprzez subiektywny rodzaj ekspresji […]

Uważaj, to nie zabawa – Szałwia wieszcza (Salvia divinorum)

Szałwia wieszcza to pół godziny działania przy paleniu i niezwykle intensywne przeżycia. Nie przyjmować samotnie i nigdy w kontekście imprezowym. Wskazane warunki ceremonialne, w szacunku do potężnej dewy tej rośliny, […]

Wstęp do rozważań o Przestrzeni i Źródle

Artykuł ten ma na celu rozpoczęcie dyskursu na tematy fundamentalnych praw, idei oraz przyczynowości rzeczywistości, w której się znajdujemy. Ze względu na ulotność tych zagadnień oraz brak „twardych”, „namacalnych” punktów […]

Szyfr Boga: Święta geometria cz. 2

Wiemy już, że symbol Vesica Piscis tworzy portal światła. Tworzy również przejście pomiędzy światami: duchowym i materialnym. Na tym jednak nie koniec. Czas bliżej poznać Szyfr Boga. Kreacja bowiem – […]

Szyfr Boga: Święta geometria cz. 1

W praktyce całe zagadnienie Świętej Geometrii opiera się na fraktalach, które – podobnie zresztą jak ciąg Fibonacciego – zostały już omówione we wcześniejszych artykułach. Święta Geometria – czym jest? Jako, […]

Hipokrates, czyli szanuj ojca swego… medycyno!

“Lekarz leczy, natura uzdrawia.” Ten aforyzm sformułował Hipokrates, a tak naprawdę Hippokrates. Nie wiedzieć czemu w polskiej literaturze zaginęło jedno p. A jest to o tyle istotne, iż Hipokrates oznaczałoby […]

Szyfr Boga cz. 3: Człowiek żywym hołdem boskiej proporcji

Badaniem ludzkiego ciała, jak również matematycznych stosunków między jego częściami, zajmował się Leonardo da Vinci. Zainspirował go Witruwiusz – rzymski architekt i inżynier, który opisywał teorię i praktykę harmonijnych proporcji. […]

Szyfr Boga cz. 2: Natura odwzorowaniem doskonałego projektu

Chociaż ciąg Fibonacciego pozostaje w bliskim powiązaniu z fraktalami i złotym podziałem, to ten ostatni znany był znacznie wcześniej. Spopularyzował go Pitagoras. Jednak najstarsza wzmianka o „Φ” jako o „świętej […]

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram