Troista struktura umysłu. Czym jest Świadomość, Podświadomość i Nadświadomość?

W artykule Zacznij korzystać z mocy podświadomości opisana została ogólna charakterystyka umysłu podświadomego – to, co się w niej znajduje (przekonania, wzorce, programy) wraz z podstawowymi sposobami komunikacji z nią, oraz tym, jakie korzyści może przynieść świadoma praca z naszą nieświadomą częścią umysłu. W kolejnych artykułach z cyklu zasad działania umysłu, przyjrzymy się bliżej każdej jej składowej, nauczymy się docierać do ukrytych wzorców i programów, które nas ograniczają, przyswoimy konkretne techniki i sposoby uwalniania, oraz zmieniania zawartych w niej wzorców na takie, które u podstaw będą wspierać nas w codziennym życiu, wiodąc do sprawniejszego, szybszego i łatwiejszego rozwiązywania codziennych wyzwań, oraz pozwolą skuteczniej osiągać zamierzone cele.

Zaczniemy od szczegółowej charakterystyki podświadomości. Dowiemy się, co się w niej znajduje, jak funkcjonuje, i co jest jej zadaniem. Jednak równie ważnym jest też poznanie zasad funkcjonowania świadomości i nadświadomości, które wraz z podświadomością, tworzą naczynie połączone działające w ciągłej korelacji i współpracy. By wykorzystać moc podświadomości, koniecznym jest nauczyć się pracować z każdym z tych poziomów umysłu, bo dopiero ich synergia i harmonijna praca sprawia, że wykorzystujemy w pełni swój fizyczny, umysłowy i duchowy potencjał. 

Świadomość, podświadomość i nadświadomość tworzą razem JAŹŃ, którą jesteśmy.

Świadomość

 • Umożliwia funkcjonowanie w świecie ludzkim.
 • Komunikuje się z innymi.
 • Zbiera świadome informacje z otoczenia. Robi to jednak w ograniczony sposób, gdyż może jedynie rejestrować kilka elementów rzeczywistości jednocześnie, przy czym uwagą obdarzyć jest zdolna tylko jedną rzecz (czynność) na raz (podzielność uwagi to mit – tak naprawdę chodzi o zdolność szybkiego przełączania uwagi z jednego elementu na drugi).
 • Na poziomie świadomym kreujemy siebie, swoje postawy, zmieniamy osobowość, decydujemy co chcemy robić (podejmujemy decyzje), co przyjmujemy, a co odrzucamy.
 • Posiada wolną wole.
 • Ucząc się nowych rzeczy angażujemy świadomość, gdy robimy coś nawykowo działa podświadomość.
 • Świadomość potrafi oceniać i porównywać. Robimy to bardzo często. Dzięki temu wiemy, co dla nas dobre, a co niekoniecznie. Kiedy docierają do nas bodźce ze świata zewnętrznego, zazwyczaj podlegają one ocenie i interpretacji. To właśnie zadanie świadomości. Zobaczyć, porównać i uświadomić sobie.
 • Jest praktycznie pozbawiona pamięci. Działa w teraźniejszości.
 • Nie ma przyzwyczajeń. Reagując korzysta z programów podświadomości.
 • Nie odczuwa. Natomiast potrafi myśleć logicznie, rozwiązywać zadania, określać i nazywać przedmioty.
 • Działa w czasie. Rozróżnia przeszłość, przyszłość i teraźniejszość nadając im znaczenie (czas psychologiczny).

podświadomość

Podświadomość

 • Nie ma własnej woli. Nie ocenia. Nie analizuje. Działa wg tego, czego została nauczona. Można ją przyrównać do komputera, który potrafi doskonale organizować, przetwarzać informacje i wykonywać polecenia. Jednak bez polecenia jest bezużyteczna. Nie krytykuje, wykonuje wszystkie polecenia świadomości. Dlatego niektórzy sądzą, że podświadomość sama w sobie jest idealna. To prawda, działa doskonale, tylko nie zawsze ma wprowadzone doskonałe programy.
 • Nie ocenia tego co odbiera, jednak słucha uważnie świadomości. Świadomość mówi, jakie zdarzenia są ważne, a jakie nieważne. I właśnie w ten sposób podświadomość stopniuje wartość rzeczy i zdarzeń w pamięci. Ważne dla świadomości jest to, co jest „mocne”, czyli robi wrażenie. To najczęściej zapada mocno w pamięć. Rzeczy uznane za nieważne i mało istotne, są w pamięci, jednak trudno je sobie przypomnieć i nie wpływają zbytnio na zachowanie, ponieważ przy ich zapamiętywaniu, było mało energii. Inaczej sprawa ma się z szokującymi wydarzeniami. Przy takich wydarzeniach energii emocjonalnej i fizycznej jest bardzo dużo (i to niezbyt pozytywnej energii, jednak silnej). Dlatego takie zdarzenie jest uznawane przez podświadomość za „ważne”, i wpływa znacząco na późniejsze działania podświadomości. Przykładowo szok potrafi spowodować głęboki uraz i traumę nierzadko trwająco całe życie.
 • F.Long (pierwszy propagator Huny w zachodnim świecie) przyrównał system pamięci do sieci pajęczej, po której porusza się podświadomość. Wszystkie zdarzenia są jak muchy. Jedne większe, inne mniejsze. Jedne są ciężkie inne lekkie, jednak wszystkie są w tej samej sieci. Nie ważne jest kiedy się działa dana rzecz, ważne jest, czy jest duża.
 • To wielki magazyn pamięci, który zapamiętuje wszystkie nasze doświadczenia, wspomnienia, przeżycia, uczucia i emocje z nimi związane. Przechowuje dosłownie wszystko czego doświadczyliśmy, nawet jeśli świadomie tego nie zarejestrowaliśmy.
 • Jest odpowiedzialna za odczuwanie – fizyczne i emocjonalne. Dzięki niej czujemy radość, podniecenie, strach, ból, łaskotanie. Uczucia są zależne od programów jakie posiada.
 • To baza przyzwyczajeń, nawyków, programów, przekonań, które zostały w niej zakodowane. Ma to swoje źródło w obejrzanych filmach, przeczytanych książkach, przeprowadzonych rozmowach, sposobie wychowania, kulturze itp.
 • Podświadomość boi się zmian, czuje się bezpiecznie w programach (przekonaniach), które dobrze zna, nawet jeśli są niekorzystne.
 • W przeciwieństwie do poziomu świadomego, podświadomość jest bardzo chłonna, gdyż rejestruje wszystko co nas otacza.
 • Utożsamiana jest z twórczą, kreatywną, spontaniczną, impulsywną, i swobodną nieograniczoną naturą, źródłem wyobraźni.
 • To centrum dowodzenia. Odpowiada za wszystkie podstawowe procesy zachodzące w ciele. Kontroluje bicie serca, mięśnie, oddech itp.
 • Ucząc się korzystamy ze świadomości. Gdy coś zostanie w pełni opanowane przechodzi pod kontrolę podświadomości.

Nadświadomość

 • Wyższa, duchowa natura umysłu łącząca umysłz wyższą energią umożliwiającą doznawanie oświecenia, oczyszczenia, inspiracji, przewodnictwa, wyższych wibracji duchowych.
 • Jest źródłem inspiracji w tworzeniu czegoś wyjątkowego, jest czysta, pozbawiona negatywnych energii (np.: lęk, obawa, smutek, zniecierpliwienie, podniecenie)
 • Z nadświadomości pochodzą komunikaty niezależne od naszej woli czy doświadczeń życiowych. Inaczej także zwana jest głosem intuicji, który nas prowadzi przez życie, daje nam wskazówki, porady ostrzeżenia. Aby być otwartym na intuicję, trzeba być na odpowiednim poziomie wibracji energii.

O ile komunikaty z podświadomości popierane są uczuciami lęku, niepokoju, zdenerwowania, podniecenia, rządzy czy innymi negatywnymi odczuciami, o tyle komunikatom z nadświadomości towarzyszy uczucie spokoju, błogości, są jasne, dają poczucie bezpieczeństwa, pewność, że jesteśmy na właściwej drodze.

Podsumowując:

 • Świadomość jest utożsamiana z naszą tożsamością, osobowością, charakterem,
 • Podświadomość z naszą mroczną stroną duszy, przekonaniami,
 • Nadświadomość z duchowością, lepszą stroną osobowości, Wyższym Ja, duszą.

Komunikacja pomiędzy poziomami

Umysł świadomy nie ma bezpośredniej możliwości komunikacji z nadświadomością. Może to zrobić jedynie poprzez podświadomość, która jest zdolna przesłać komunikat. Aby to było możliwe, podświadomość musi być na tyle oczyszczona z negatywnych programów, by czuła się bezpiecznie i widziała korzyści z komunikacji z nadświadomością.

O tym w kolejnych artykułach.

Bartłomiej Raczkowski

 

Grafiki: pixabay.com

 

Podziel się wiedzą:
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram