Wygraj z MIND Control! [webinar]

Wygraj z MIND Control! [webinar]

Link do webinaru:  Wygraj z MIND Control!

Pamiętaj o tym, że Moc tego Rytuału nie traci nigdy na wartości. Możesz wziąć w nim udział za miesiąc, rok i za sto lat. Magia jest ponadczasowa i zawartego tu Rytuału możesz użyć zawsze!

Zobaczcie, co do powiedzenia na temat tego webinaru ma Wiedźma Anja:

Świat, który szczelnie otacza dziś każde istnienie, patrzy, słucha, rozpoznaje, nagrywa, zbiera dane dotyczące całości funkcjonowania jednostki i rejestruje ludzkie zachowania w sposób, jakiego nie zna jeszcze historia naszego gatunku. Permanentna inwigilacja nie jest już jedynie żartem z kultowego filmu – jest realiami. Jesteśmy nagrywani, obserwowani i z całą pewnością traktowani już nie jak ludzie, a często jak numery płacące podatki. W tak nieintymnych, rozebranych z tajemnic okolicznościach, na które latami, przeoczenie po przeoczeniu, wszyscy mniej lub bardziej milcząc przyzwoliliśmy, dzieją się nasze Życia. Wystarczy choć raz mieć do czynienia z ta drugą, kontrolującą częścią systemu – na lotnisku, podczas jakiejkolwiek sytuacji związane ze służbami mundurowymi – a każdemu z nas przypominają się cienie ludzkiej Natury, które często wyłaniają się, gdy Władzę otrzyma nieodpowiednio ukształtowany do tego charakter.

Ludzkie skłonności do nadużyć w tej materii są właściwie nieograniczone – ci, którzy otrzymali możliwość cenzurowania, krytykowania lub kontrolowania i egzekwowania prawa często zmieniają spektrum swoich reakcji i zapominają, że sami posiadają ludzkie cechy! Stają się robotami do skutecznego wytykania błędów, laserami do odnajdywania nieprawidłowości, skanerami do sprawdzania, czy tabelki się zgadzają… A co jeśli, prócz klasycznych narzędzi systemu, osoby posiadające Władzę mają do dyspozycji również narzędzia niewidzialne, niewykrywalne na pierwszy rzut oka, o bardzo rozległym zasięgu oddziaływania?

Informacje, które rozmieszczone są w całej przestrzeni wokół nas, łatwo poddają się wypaczeniom falowym – wystarczy zmiana ciśnienia, temperatury albo dynamiki dyskusji, a Twój wątek myślowy może zostać rozproszony. Współcześnie jesteśmy wręcz osaczeni mnogością komunikatów, które upominają się o naszą uwagę – zarówno na płaszczyźnie widzialnej, jak i poniżej i powyżej klasycznych możliwości percepcyjnych osoby. Jesteśmy przyzwyczajeni do wszechobecnych impaktów.

Często, wypracowując sobie pewnego rodzaju odporność na warunki zewnętrzne, tracimy wpływ na to, jak one nas kształtują. Przeoczamy bodziec, który wpływa na nas nienaturalnie. Przez co ciężko jest najczęściej w ogóle wskazać moment, w którym ma swój początek niepokojące zjawisko zniewalania Umysłu, a w konsekwencji tego utrata niepodległości Osoby. Gdy bowiem zachowanie Człowieka zależy nie od jego wyborów i Wolnej Woli, a od tego, jak wpływa na niego fala, mówimy o współczesnym niewolnictwie. Zjawisko to rozszerza się aktualnie na masową skalę – poprzez mody, trendy, substancje – innymi słowy, skuteczną manipulację częstotliwościami społecznymi i zjawiskami masowymi. Jak pozostać sobą w Czasach, które traktują Człowieka jak surowiec do pomnażania zysków? Jak sprawdzić, czy Twój Umysł jest Wolny? Jak obronić się przed próbami przejęcia Energii?

Przed Tobą szkolenie, w którym postaram się podsumować ostatnie 12 lat pracy.

Pracy z ludźmi, którzy zderzyli się z tematem Mind Control na przestrzeni własnego Życia i dziś wciąż mogą nazywać go własnym.

Pracy codziennej, zaczynającej się od małych kroczków, ale zawsze prowadzącej do pełnej Jedności Ciała, Umysłu i Ducha – jeśli tylko potrafisz utrzymać uważność.

Dziś mogę już przekazać Wam, w jaki sposób krzyknąć “Zbiórka!” tak, by zawołać wszystkie atomy siebie w Tu i Teraz. Dziś możecie już dowiedzieć się, jak odbudować zaufanie wewnątrz siebie i jak scalić się, jeśli działania zewnętrznych fal bądź sił doprowadziły do dezintegracji. W programie zajęć między innymi:

Część pierwsza – podstawowa, teoretyczna – możliwe, iż po szkoleniu opublikujemy tę część w serwisie YouTube:

 1. Budowa Człowieka – Ciało, Umysł, Duch oraz zasady ich harmonijnego przenikania się
 2. Budowa frekwencyjna Wszechświata, czyli wszystko, co istnieje, jest częstotliwością istnienia Energii
 3. Częstotliwości naturalne i nienaturalne – fale gamma, beta, alfa, theta, delta oraz omega i zasady naszego zestrojenia z nimi
 4. Częstotliwości jednoznacznie harmonizujące i jednoznacznie zaburzające – oczyść swoje środowisko z niechcianych wibracji!
 5. Medycyna wibracyjna – leczenie częstotliwościami, zakresy lecznicze w Muzyce, metody pracy poprzez zmysł słuchu
 6. Po czym poznać, czy Twój Umysł jest kontrolowany? Symptomy wskazujące na możliwość bycia ofiarą Mind Control;
 7. Broń falowa, infradźwięki, broń psychotroniczna – po czym poznać, że ktoś używa jej w Twoim kierunku?
 8. Rozproszenie, brak możliwości skupienia, uszkodzona lub nietypowo pogarszająca się pamięć? Krótki test na to, czy potrzebujesz pomocy.
 9. Klucze i Wskazówki do samodzielnej pracy z Psychiką – pomocne metody scalania się i uszczelniania własnej konstrukcji mentalnej.

Część druga, zaawansowana, praktyczna (dostępna wyłącznie dla obecnych w szkoleniu):

 1. Pranie głowy – sprawdź, czy Cię dotknęło! I naucz się zadawać dwa ważne pytania…
 2. Dezintegracja i integracja pozytywna – technika pozwalająca… napisać siebie od nowa! Jak zrobić to bezpiecznie?
 3. Ćwiczenia percepcyjne w oparciu o techniki binauralne
 4. Ćwiczenia percepcyjne budujące naturalną odporność na manipulację
 5. Ćwiczenia percepcyjne wzmacniające połączenia pomiędzy sektorami ludzkiego funkcjonowania + podstawowa Wiedza o suplementach, wzmacniających fizycznie Mózg i jego komunikację z Ciałem
 6. Ćwiczenia integracji sensorycznej dla osób uszkodzonych przez metody zewnętrznego nacisku
 7. Rozpoznawanie i eliminacja triggerów – sygnałów aktywujących określone narzucone reakcje
 8. Techniki zabezpieczania się przed wpływami Mind Control – aktywne i podprogowe
 9. Działania deprogramujące aktualnie narzucone nawyki i pływy – połączenie metod psychiatrycznych i ezoterycznych, poruszenie kwestii psychodelików i używek w kontekście pracy nad spójnością osobowości

Link do webinaru:  Wygraj z MIND Control

Część trzecia, praktyczna, Rytualna (dostępna wyłącznie dla obecnych w szkoleniu):

W Rytuale, podzielonym na 3 części wydarzania się, skonfrontujemy się z Materią i Energią Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości. Doświadczymy, co w nas jest efektem działań zewnętrznych, a co konsekwencją naszych własnych wyborów.

Często bowiem ludzie przypisują niesłuszną winę za swój rozpad czynnikom środowiska, tymczasem brak równowagi może wynikać z tego, co dzieje się w naszym wewnętrznym świecie, a co w taki bądź inny sposób powoduje w nas strach lub brak możliwości ruchu. W działaniu rytualnym, niezależnie od tego, co jest siłą krępującą Umysł i wypaczającą ścieżki mentalne, skupimy się na całkowitym oczyszczeniu z negatywnego programowania i jego konsekwencji. Uszczelnimy konstrukcję, w której Ciało, Umysł i Duch to wspierająca się konstrukcja, stanowiąca całość Ciebie. Wejdziemy w głęboki proces zderzenia z własnymi traumami, ale i również w wysoki, podyktowany przez Siły Anielskie sposób obejmiemy opieką całe swoje Życie od momentu wykonania Rytuału aż po granice Twojego JESTEM.

Rytuał, który razem stworzymy, zadziała dla Ciebie jak melodia, która zmyje z Życia krzyczące o Twoją uwagę rozpraszacze. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak to działa. Dzięki Rytuałowi doświadczysz tego, że działa – stając się jednocześnie aktywnym Świadkiem i substancją wydarzania się zjawiska własnego Oczyszczenia i Zabezpieczenia. Twój Umysł to Święte Królestwo Twojej Tożsamości. To Dom Twojego Ego. To Przestrzeń, w której mieszka Twoja Pamięć. To Droga pomiędzy tym, co Podświadome a tym, co Nadświadome.

Bez umocnienia konstrukcji psychicznej, każde działanie zakładające pracę z energiami jest właściwie magnesem na niebezpieczeństwo! W głębokim procesie rytualnym wejdziemy w przepływ z Archaniołem Michaelem, Archaniołem Gabrielem i Archaniołem Verchielem. Przyjrzymy się temu, co usiłowało wpływać na Ciebie do tej pory. Kto i co zarzuciło na Ciebie krępująca siatkę? Następnie wejdziemy w Absolutną Obecność w Tu i teraz. I przejdziemy płynnie do Przyszłości, uszczelniając aurę na wszelkie próby oddziaływania i wzmacniając to, co da Ci największą siłę psychiczną. Proces rytualny zapoczątkuje przebudowę Twoich warunków mentalnych na takie, które zagwarantują Ci najpełniejszą możliwą spójność i które wpisane są w Ciebie jako NATURALNE. Oznacza to, że energia Rytuału zasili i wzmocni Twoją intuicję i będzie obecna również po zakończeniu szkolenia. Dzięki temu Twoja uważność wzrośnie i możliwe będzie Ci obserwować, jak potężna Energia Anielska chroni Cię przed każdą próbą pozyskania Twojej Wolności przez cokolwiek, co chciałoby Ci ją odebrać bądź wypaczyć.

Przygotuj się do tego, iż stan rytualny może powodować senność i płynne przekraczanie granicy przytomności w obydwie strony – nie oznacza to jednak, iż Twoje zapadnięcie w sen pozbawi Cię możliwości skorzystania z rozwiązań, które daje. Już samo wzięcie udziału w szkoleniu i Rytuale jest jednoznaczne z wyrażeniem Wolnej Woli, by Aniołowie objęli Cię swoją Mocą i by pojawiło się dla Ciebie Świetliste Rozwiązanie w każdej ze spraw, z którą przychodzisz. Dlatego też przygotuj swoje intencje. Zdecyduj, na co przeznaczasz swój udział w Rytuale. W jakiej dziedzinie Życia potrzebujesz pomocy? Które ze swoich spraw powierzasz prosto w anielskie skrzydła?

Pamiętaj, że Rytuał działa, aż wypełnione zostanie to, co mu powierzasz. Jest więc początkiem procesu Przemiany – możliwe, że następuje ona natychmiast, zdarza się jednak, że w określonych przypadkach dopiero uruchamia działanie, które przynosi pełen sukces. Najbardziej intensywne oddziaływanie Rytuału odczuwalne jest przez pierwsze 7 dni. W przypadku tego działania rytualnego BARDZO WAŻNE jest, by unikać pracy przy maszynach i prowadzenia samochodu do 3 godzin po zakończeniu Rytuału.

Jestem szczęśliwa, że mam możliwość poprowadzenia dla Was tak istotnego szkolenia.

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tematu i zależy Wam na tym, by odpowiedzi na nie pojawiły się podczas webinaru – dajcie znak w komentarzach, przygotuję je dla Was, być może od razu udostępniając je na Youtube.

Połączmy Siły w Zwycięstwie Światła!

ten Świat potrzebuje każdego z nas w najlepszej możliwej formie.

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!Prowadzenie: Wiedźma Anja

Link do webinaru:  Wygraj z MIND Control!

Podziel się wiedzą:
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram