Wideo własne

Warsztaty: Miłość, seks, związki w świetle Totalnej Biologii

Link do wydarzenia: akademiaducha.pl/milosc-seks-zwiazki-w-swietle-totalnej-biologii

Czerń – Czym jest? Rytuał Integracji z Wenus – *Przebudzenie Piękna * (webinar)

Link do webinaru: www.ekademia.pl/kurs/RytualIntegracjizWenus

Rytuał Odrodzenia Starej Wiedzy – odpamiętaj Umiejętności Duszy! (Webinar)

Link do rytuału: www.ekademia.pl/kurs/RytualOdrodzeniaStarejWiedzy

Co oznacza liczba 5! Rytuał Absolutnego Błogosławieństwa – otwórz się na Boską Pomoc!

Link do rytuału: www.ekademia.pl/kurs/RytualBlogoslawienstwa

Moc Osobista – Lekcja 18 – Jak być potężnym człowiekiem? Rytuał Odcięcia od Dowolnej Osoby Lub Sytuacji [webinar]

Link do webinaru: *Rytuał Odcięcia od Dowolnej Osoby Lub Sytuacji – DZIAŁANIE NATYCHMIASTOWE! *

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram