Podświadomość

Czym jest podświadomość?

Podświadomość to część naszego umysłu, która znajduje się poza naszą świadomością. To część

naszej psychiki, która zajmuje się przechowywaniem i przetwarzaniem informacji oraz

automatycznymi procesami myślowymi i zachowaniami. Zapisy na podświadomości są tworzone

na podstawie naszych doświadczeń i wczesnego wychowania. To taki rodzaj „magazynu”

informacji, w którym przechowywane są i przetwarzane wszystkie nasze doświadczenia, emocje,

przekonania i nawyki. Podświadomość jest ciągle aktywna i odgrywa ważną rolę w naszym

życiu, ponieważ wpływa na nasze myśli, sposób postrzegania świata, emocje, zachowania (w

tym odruchy automatyczne) i decyzje, co kształtuje całe nasze życie.

***

https://pl.pinterest.com/pin/380202393553017101/

Na co wpływa?

Podświadomość wpływa na nasze relacje (w tym romantyczne) zdrowie (w tym zdrowie

psychiczne), pracę, finanse, hobby. To ona w głównej mierze dyktuje to, jak postrzegamy siebie i

innych, a to rzutuje na całe nasze życie.

Relacje: Podświadomość wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi poprzez nasze przekonania i

modele zachowań, które mogą prowadzić nas do unikania lub podejmowania pewnych relacji.

Wpływa na to, jak postrzegamy i interpretujemy zachowania innych ludzi. Nasze podświadome

przekonania i emocje wpływają na to, jakiego rodzaju osoby przyciągamy i jak postrzegamy

nasze relacje. Na przykład tak długo, jak tkwią w nas podświadome przekonania o tym, że

jesteśmy niegodni miłości lub niezdolni do zbudowania trwałego związku, nie będziemy go w

stanie zbudować.

Zdrowie: Nasze podświadome przekonania i emocje wpływają na nasze zdrowie fizyczne i

psychiczne. Nawyki żywieniowe i ruchowe mają wpływ na wygląd i kondycję naszego ciała. Na

przykład, jeśli mamy podświadome przekonanie, że jesteśmy słabi lub bezradni, jesteśmy

bardziej podatni na stres i choroby. Podobnie, jeśli mamy podświadome przekonanie, że nie

jesteśmy wartościowi, to czyni nas bardziej podatnymi na depresję i inne zaburzenia

emocjonalne.

Finanse: Podświadomość wpływa na nasze finanse poprzez przekonania dotyczące pieniędzy,

bogactwa i pracy. Od sposobu w jaki zarabiamy, poprzez nawyki finansowe, wpływa na to, jak

postrzegamy i gospodarujemy naszymi zasobami finansowymi. Jeśli mamy negatywne

przekonania na temat pieniędzy, takie jak lęk przed brakiem lub przekonanie, że pieniądze są złe

i szczęścia nie dają, możemy być skłonni do nadmiernej oszczędności albo unikania posiadania,

czy rozrzutności.

***

Korzyści pracy z podświadomością

  • Praca z podświadomością niesie ze sobą wiele korzyści. Należą do nich m.in:
  • Zwiększenie motywacji do osiągania celów w tym finansowych
  • Większe zrozumienie siebie, swoich mocnych stron oraz pragnień, czy namiętności
  • Wzmocnienie samooceny i pewności siebie
  • Lepsze relacje z samym sobą i z innymi, ale także postawienie granic tam, gdzie nie ma już

miejsca na kontynuowanie relacji

  • Poprawa stanu zdrowia poprzez pełniejsze zrozumienie swojego ciała i zadbanie o jego

potrzeby

***

https://pl.pinterest.com/pin/155303887644187228/

Jak się tam dostać i jak z tym pracować?

Jak widać, podświadomość ma istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia, ponieważ

kształtuje nasze przekonania, emocje i zachowania, dlatego ważne jest, abyśmy byli świadomi

tego, co się w niej kryje i byli w stanie aktywnie na nią wpływać.

Możemy to robić poprzez ćwiczenia takie jak medytacje, afirmacje, praca z terapeutą lub

coachem.

Możemy też poprosić zespół, który zadziała jak wytrych. Wejdzie w naszą przestrzeń i wykona

pracę za naszą zgodą i na naszych warunkach w naszym imieniu podczas sesji hipnozy

regresyjnej.


Dawid Król i Marta Sowisło

.

.

Zapraszamy do nas na sesje! Chcesz skorzystać z hipnozy-> link do naszego profilu: https://m.facebook.com/profile.php?id=100088227873364

Podziel się wiedzą:

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

YouTube
Instagram