Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet. Co to jest? Część 5

Autor: Agencja Kosmiczna, Gosia

Opublikowany: 14 lipca 2021 r

Federacja Galaktyczna – Fałszywe rzeczywistości ET w kręgach UFO – Bezpośrednia komunikacja pozaziemska


Gosia : Postrzeganie ludzi 3D i ich wolnej woli jako awatarów w grze i bardziej cenienie woli 5D, czy tak postrzega to NIŻSZY czy WYŻSZY poziom Federacji? Bo jeśli niżsi oficerowie Federacji nadal walczą o „wyzwolenie”, oznacza to, że niekoniecznie postrzegają ludzi w ten sposób, tylko jako awatary z gry? Więc KTO w Federacji postrzega Ziemię dokładnie w ten sposób? Liderzy Federacji na szczycie, jak sądzę, tak?

Yazhi : Ok, odpowiedź jest zawarta w tym, co wyjaśnię.

Po pierwsze, weź pod uwagę to, co wyjaśniliśmy wcześniej. Jak rzeczywistość opiera się na percepcji, a percepcja na umowach, umowy na informacjach, a informacja na częstotliwości.

Tak więc złożona matryca informacji-percepcji, która tworzy zbiorową nieświadomość rodzaju ludzkiego, będzie dyktować, jak rzeczywistość będzie postrzegana przez ludzi w niej zawartych, a oni są w nią włączeni, ponieważ mają porozumienia dotyczące percepcji, oparte na częstotliwości ich myśli.

Tak więc ludzkość była karmiona precyzyjnie zaprojektowaną i kontrolowaną informacją przez bardzo długi czas, w rzeczywistości od tysięcy lat, ale prawdziwa większość tego, co nas tutaj dotyczy, pochodzi dopiero od XV wieku do dnia dzisiejszego, a jeśli chcesz podejść jeszcze bliżej, informacje czyli tworzenie ludzkiej nieświadomej rzeczywistości Matrix byłby tym, który został narzucony ludzkości jako prawda od XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej, czasów darwinowskich, do współczesności.

Zbliżając się jeszcze bardziej obiektywnie, to, co tak naprawdę tworzy dzisiejszą „rzeczywistość” na Ziemi, co tworzy Zbiorową Nieświadomość, jest tym, co projektowo narzuciło populacji ludzkiej za życia ludzi, którzy jeszcze żyją, a będąc jeszcze bardziej konkretnie, do postu ”około” roku 2000, tzw. pokolenia 'tysiąclecia’.

To właśnie tworzy „Matrycę”, zbiór reguł, praw, bytu prawnego, czyli „materii i natury”, i wszystko to, co dyktuje kształtowanie się porozumień kształtujących postrzeganie rzeczywistości na Ziemi.

Ta Matryca informacji jest specyficzna dla Ziemi. Prawdą jest, że istnieje wiele krzyżowych wpływów z innymi pozaziemskimi kulturami, o czym wspomnę później, ale zasadniczo, ponieważ rzeczy są dokładnie, mam na myśli dokładną kompozycję połączonych bitów informacji, które tworzą porozumienia dotyczące percepcji, które z kolei z rzeczywistości postrzeganej na Ziemi, jest specyficzna dla Ziemi i niespotykana nigdzie indziej.

To prawda, że ​​każda kultura na dowolnej planecie miałaby swoją własną Matrycę postrzegania umów, które tworzą ich szczególny „smak” rzeczywistości, ale w przypadku Ziemi jest to szczególnie znane i odmienne, ponieważ jest planetą zamkniętą, sztucznie izolowaną od reszty „kosmicznej społeczności”, więc spojrzenie na rzeczywistość z Ziemi jest tam bardzo wyjątkowe i specyficzne. Wyjaśniam więc tutaj, dlaczego sposób postrzegania rzeczy na Ziemi nie odpowiada większej, bardziej rozszerzonej rzeczywistości, jak można by nazwać wszystko poza Ziemią.

To, co jest realne, a co nie, możliwe i niemożliwe, tak jak rozumiane jest na Ziemi, co ziemska nauka, historia i technologia dyktuje jako „rzeczywiste”, a następnie jest w nieugięty sposób karmione jako twarda prawda, nie pasuje i nie odpowiada temu, jak rzeczywistość a prawda jest widziana od ludzi żyjących poza Matrycą Informacyjną Ziemi.

Tak więc ludzie zrozumieją jeden zestaw prawd na dowolny temat i nie będzie to pasować do prawdy bardziej rozszerzonego punktu widzenia ludzi żyjących z innym zestawem zasad percepcji i umów poza Ziemią.

Jak powiedziałam powyżej, jako ludzie, „dusze”, podróżujące wcielając się z jednej planety na drugą, zbierając doświadczenia w zależności od częstotliwości ich myślo-egzystencji, będą importować świadomie lub nieświadomie szeroką gamę idei, które również tworzą percepcję i porozumienia.

To prawda, ale większość mieszkańców Ziemi reinkarnowała się tam tak wiele razy, że silnie utrwalają wspomniany zestaw umów percepcji, które tworzą ziemską nieświadomość zbiorową, unikalną dla Ziemi.

„Dusze”, które nie wcieliły się zbyt często na Ziemi, tylko kilka razy lub tylko raz, tak zwane „gwiezdne nasiona”, będą wtedy tymi, które w większości importują idee z innych kultur i planet poza Ziemią, ale nadal są w zdecydowana mniejszość.

Więc przekładamy to powyżej na koncepcje dotyczące istot pozaziemskich i tego, jak działa Federacja.

Ludzie będą kształtować swoje opinie na podstawie osób, które uważają za bardziej kompetentne niż oni sami. Ludzie na Ziemi nie są szkoleni, aby tworzyć własne systemy wierzeń, byli szkoleni i uwarunkowani do naśladowania przez pokolenia.

Więc ludzie zainteresowani tematyką UFO, badacze i autorzy, muszą opierać swoją wiedzę na czymś, nawet ci nieliczni, którzy myślą samodzielnie, muszą to zrobić, wszyscy ostatecznie to robimy. Ale na Ziemi będą skłonni podążać za tym, co jest znane przed nimi, na ten lub jakikolwiek inny temat. Zwłaszcza w tej kwestii, ponieważ jest tak mało obiektywnych informacji dostępnych dla każdego.

Potem pojawia się inny problem, unikalny dla Ziemi lub prawie. Faktem jest, że ponieważ wszystkie informacje na Ziemi są ściśle kontrolowane (musi tak być, aby utrwalić ustalone doświadczenia, które mają się tam wcielić), jeden aspekt, którego kontrolerzy, czy to Illuminati, Tajne stowarzyszenia rządzące Ziemią, ktokolwiek, potrzebuje zwłaszcza kierowanie i regulowanie informacji dotyczy tematów, które spowodują lub spowodują, że ludzie zaczną myśleć samodzielnie, tematów, które sprawią, że ludzie zakwestionują swoją rzeczywistość i jej naturę.

Dotyczy to zwłaszcza tematów dotyczących istot pozaziemskich i kultur pozaziemskich, ponieważ z natury tego rodzaju informacje byłyby szczególnie destrukcyjne dla status quo lub informacji, jakie „powinny być” na Ziemi. Innymi słowy, zakłóciłoby to postrzeganie tak bardzo, że skończyłoby się upadkiem wszystkich systemów wierzeń na Ziemi, które z kolei tworzą Zbiorową Nieświadomość, która tworzy postrzeganie samej rzeczywistości widzianej na Ziemi.

Muszę więc podkreślić, że cały temat UFO / istot pozaziemskich / Federacji musi być z samej swej istoty tematem silnie kontrolowanym.

Więc bez ogródek mówię, że to, czym ludzie są karmieni jako prawda o istotach pozaziemskich i Federacjach Galaktycznych, jest tylko mocno kontrolowaną i sztucznie zmienioną, kontrolowaną przez rząd, wygodną dla nich, fałszywą rzeczywistością lub kłamstwem, które nie odpowiada temu, co jest w kosmosie w twardych Obiektywną rzeczywistość.

Wszystkie informacje na Ziemi, które zostaną przedstawione opinii publicznej, pochodzące z „zatwierdzonych” źródeł, są ściśle kontrolowane, więc pasują do narracji, którą ci „kontrolerzy”, kimkolwiek są, muszą nadal działać na Ziemi. Dotyczy to również MSM, mediów głównego nurtu, a także popularnych tzw. informacji poza tym, co uważają za „wiarygodne źródła”, MSM lub media alternatywne. Wiarygodne źródła, ale dla ich poziomu świadomości.

Problem pogarsza się, gdy nawet ludzie z tak zwanych „Mediów Alternatywnych” niechętnie uczestniczą w dezinformacyjnej zupie po prostu dlatego, jak powiedziałem powyżej, że muszą opierać swoje koncepcje i systemy wierzeń na czymś jako fundamencie. Fundament, który jest mocno kontrolowany przez projekt, jak powiedziałem.

Mechanizm kontrolny stojący za MSM i MainStream Alternative Media ma wiele twarzy i wykorzystuje wiele narzędzi do osiągnięcia swoich celów. Niektóre są bezpośrednim oszczerstwem i obaleniem każdego, kto ośmieli się im sprzeciwić, ale odbywa się to również na wielu poziomach, więc MSM obali i oczerni MSAM (MainStream Alternative Media), tworząc wrażenie dwoistości i konieczności wybierania stron w umysłach prostych ludzi, przenosząc ich z powrotem do oficjalnej narracji MSM, ale inni mądrzejsi ludzie zobaczą, że zarówno MSM, jak i MSAM są kontrolowane przez tych samych ludzi z narracją i programem, więc kontrolerzy tworzą kolejny głębszy poziom tajne i głębsze media alternatywne, aby przeciwstawić się mediom alternatywnym głównego nurtu, MSAM, a potem jeszcze raz na głębszy poziom.

Ale jest też kilku, którzy nie są kontrolowani lub są kontrolowani tylko przez podstawowy zestaw zasad percepcji w Matrycy Rzeczywistości Ziemi, ale nie są bezpośrednio kontrolowani przez rządy celowo. To jest problem dla status quo, ci krążą dziko, mówiąc wszelkiego rodzaju oburzające twierdzenia i idee niebezpieczne dla rządzących na wszystkich poziomach, począwszy od urzędników rządowych niskiej klasy, aż po twardych Illuminati, a nawet kontrolerów Ziemi Federacji . Są postrzegani jako „najwyżsi” wichrzyciele dla Matrycy Ziemi jako takiej.

System, Matrix na Ziemi, Cabal, Illuminati, ktokolwiek inny, mają różne systemy radzenia sobie z tym problemem. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest fizyczne zabranie tych wichrzycieli, a robią to często, gdy wszystko inne zawodzi. Ale to, co najczęściej robią, to zatapianie informacji, którymi dzielą się ci „wichrzyciele”, w zupie sprzecznych z nimi informacji lub po prostu zanurzanie ich informacji w tak dużej ilości danych, że prawie niemożliwe jest, aby jakakolwiek normalna osoba była w stanie powiedzieć, co jest ważne, a co nie jest. Badani po prostu wpadają w przeciążenie informacyjne. Dlatego powstrzymując wichrzycieli, ponieważ ich informacje nie docierają już do opinii publicznej, ponieważ są postrzegane jako po prostu więcej tego samego, nieciekawe, a także zbyt tam – niewiarygodne.

Dzieje się tak również dlatego, że ludzie na ogół lubią natychmiastową gratyfikację i pójdą po wszystkie inne dane zawarte we wspomnianej zupie, które są bardziej kolorowe i imponujące, co daje im zastrzyk dopaminy natychmiastowej gratyfikacji. Większość ludzi jest jak wrony, pokaż im coś błyszczącego, a pójdą za tym na ślepo, ignorując wszystko inne!

Powiedziawszy to wszystko, postrzeganie na Ziemi dobra i zła, istot pozaziemskich, Federacji w kosmosie oraz tego, jak działa przestrzeń i rzeczywistość w ogóle we Wszechświecie, jest samoistną, opartą na umowie fałszywą sferą, która nie odzwierciedla celu rzeczywistość widziana spoza Ziemi.

Tak więc wszystkie koncepcje tego, jak istoty pozaziemskie powinny być, jak powinny wyglądać i jak działają, nie odzwierciedlają obiektywnej przestrzeni – rzeczywistości, odzwierciedlają jedynie to, co i jak im powiedziano i zaprogramowano na Ziemi. Tak więc te koncepcje są ziemskie i nie są podzielane przez porozumienia percepcyjne ludzi spoza Ziemi.

Koncepcje takie jak „Federacje Światła”, które przybyły, aby ocalić ludzkość przed złoczyńcami, tylko utrwalają i odzwierciedlają dokładną mentalność, w której Cabal, kontrolerzy, chcą, aby ludzie byli. Pokazuje bezpośrednio zredagowaną przez program kopię religii i polityki, ale dostosowaną do umysłów i oczekiwania dzisiejszego społeczeństwa, czyli te same struktury polityczne, systemy wierzeń i ograniczoną naukę jak widziane z Ziemi, ale zaadaptowane za pomocą „statków kosmicznych”.

Zła strona była wcześniej narzucana ludziom jako pochodząca od diabłów, złych duchów i najeżdżających przeciwne narody i klany, „przychodzących po ciebie i twoją rodzinę”. Dziś poza tym jest dokładnie tak samo… tylko zastąpienie słów diabeł i złe duchy słowami „najeźdźcy z kosmosu” i „reptilianie”. Dokładnie ta sama struktura.

Innym charakterystycznym dla mnie sygnałem jest to, że jeśli zbadasz naturę spotkań z UFO od lat pięćdziesiątych do dzisiaj, zobaczysz, że interpretacja takich spotkań dokładnie odzwierciedla mentalność ludzi na Ziemi według każdej epoki.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych istoty pozaziemskie były nazywane „ludźmi z kosmosu”, Marsjanami lub podobnymi nazwami i pochodziły z planet tego samego Układu Słonecznego, z Marsa, z Wenus, z Jowisza. Ponieważ odzwierciedlają ludzką mentalność tamtych czasów i ramy odniesienia, które dawał im MSM w tamtym czasie. Nawet kształt statków kosmicznych, UFO, interpretowany przez ludzi w każdej epoce, odzwierciedla wyraźne tendencje projektowe na Ziemi i jest odzwierciedleniem komiksów, ówczesnych statków kosmicznych NASA, takich jak kapsuły Merkury i Gemini, a później Apollo, a nawet projekty samochodów z tamtej epoki można zobaczyć odzwierciedlone w opisach napotkanych wówczas UFO.

Chociaż biorąc pod uwagę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wpływ ludzi spoza Ziemi jest znacznie większy, w postaci interwencji bezpośrednio w Internecie, mediach, a głównie poprzez gwiezdne nasiona, więc niektóre rzeczy zaczynają odzwierciedlać bardziej obiektywną rzeczywistość, ponieważ jest na zewnątrz Ziemi.

Zasadniczo obowiązuje tutaj ta sama zasada, co wcześniej, więc sposób, w jaki ludzie interpretują UFO, istoty pozaziemskie i spotkania, ponownie odzwierciedla naturę czasów, w których żyją. Tutaj nie ma wyjątków. A ta podstawowa percepcja, której używają do interpretacji tego, co widzą i rozumieją, jest silnie kontrolowana przez moce na Ziemi, które dyktują, co ludzie powinni wiedzieć i jak.

Koncepcja zła jako takiego, kim są sprawcy, tożsamość sprawców, od „złych duchów” po regresywne rasy pozaziemskie, jest unikalna dla Ziemi. Po prostu nie jest to rozumiane w ten sam sposób poza Ziemią.

Ta koncepcja obejmuje dziś byłych „złych facetów”, takich jak diabły i złe duchy, w tym bezwzględnych władców i dyktatorów „mających na celu najazd na sąsiednie kraje”. Aż do gadów, które zjadają ludzi, w szczególności dzieci, Maitre, złych Wysokich Szarych i dużą ilość złożonych pomysłów i interpretacji złych kosmitów.

Więc z Ziemi logiczną rzeczą jest walka z nimi. W sposób znany na Ziemi, czyli bezpośrednią walkę, z użyciem miecza i karabinu plazmowego. Bezpośrednia konfrontacja militarna. I ta mentalność jest odzwierciedlona niemal wszędzie w zaakceptowanej społeczności UFO.

Spoza Ziemi koncepcje, takie jak źli Reptilianie i Maitre, są postrzegane jako lokalne ludzkie interpretacje znacznie bardziej złożonej rzeczywistości poza Ziemią.

Teraz, chociaż rzeczywistość rozumiana ogólnie na Ziemi nie odzwierciedla tego, jak rzeczywistość jest rozumiana poza Ziemią, istnieje wspólny obszar, w którym oba światy, obie interpretacje rzeczywistości są zbieżne, czerwony obszar w okręgach. Dzieje się tak, ponieważ, jak powiedziałem powyżej, istnieje duży wpływ międzykulturowy między Ziemią a innymi kulturami w kosmosie, głównie z powodu zasiewania koncepcji i informacji pochodzących z gwiezdnych nasion, schodzenia i innych sposobów, takich jak Internet infiltracja dokonywana obecnie przez wiele gwiezdnych ras.

Stamtąd, w tym wspólnym „czerwonym” obszarze, pojęcia takie jak złe gady i złe rasy kosmiczne są zbieżne. Zasadniczo te dokładne koncepcje nie zostały nawet opracowane na Ziemi, ale tam zaimportowane, a potem raz na Ziemi zniekształcone w koncepcje kompatybilne z percepcją w zależności od epoki, takie jak diabły i dżiny.

W tej kompatybilnej strefie stwierdzamy, że niektóre gwiezdne rasy, z silnym wpływem kulturowym na Ziemię działającą w obie strony, nadal będą trzymać się pewnych podstawowych koncepcji, z których interpretują swoją rzeczywistość.

Tak więc rasy takie jak Alfratanie – Centauri, których przeszłość jest bezpośrednio związana z Ziemią, a także ich dobrzy przyjaciele Antarianie, będą trzymać się pojęć takich jak źli Reptilianie i „najeźdźcy z kosmosu”. A ponieważ każda osoba, grupa ludzi, a nawet rasa, odgrywają rolę w szerszym uniwersalnym kontekście rzeczywistości, ludzie będą odgrywać rolę bezbronnych stworzeń w trybie ofiary, a jedna warstwa wyżej, Antarianie i Alfratanie będą odgrywać rolę wyzwolicieli lub opiekunów. Tylko dwa poziomy tej samej gry.

Ale w przypadku niższej Federacji, której członkami są Antarianie i Alfratanie, będą oni przestrzegać zestawu zasad i przepisów, nie tylko natury prawnej, ale także umów dotyczących postrzegania rzeczywistości ich światów i społeczeństw oraz tego byłaby częścią koła w kolorze białym, która nie pokrywa się z ziemskimi koncepcjami rzeczywistości.

Więc chociaż Alfratanie i Antarianie, między innymi, odgrywają rolę wyzwolicieli, kierują się także innym zestawem koncepcji i porozumień, które uniemożliwiają im działanie tak, jak ludzie oczekują od nich działania. Oznacza to, że nie pójdą na Ziemię, aby oczyścić ją ze „złej kabały”, wyzwolić ludzi i powitać ich w „Galaktycznej Społeczności”, ponieważ jest to poza ramami interesów i oczekiwań Federacji i jest niezgodne z oczekiwaniami populacji ludzkiej.

Tak więc członkowie niższej Federacji będą przestrzegać pewnych protokołów i zasad i prawie nigdy nie będą od nich odchodzić. Oznacza to egzekwowanie blokady Ziemi, uniemożliwianie statkom gwiezdnym wchodzenia i wychodzenia z Ziemi do woli, chyba że przestrzegają pewnych ścisłych zasad, takich jak robienie wszystkiego, co w ich mocy technologicznej, aby uniknąć zauważenia i wykrycia przez ludzką populację jako całości.

I będą w pogotowiu tylko wtedy, gdy ich specyficzna koncepcja regresywnych ras gwiezdnych pojawi się z kosmosu z zamiarem przejęcia Ziemi, ponieważ bez ochrony Federacji byłaby to łatwa zdobycz. Ale to jest gwiezdna koncepcja tego, czym jest zła rasa. I może nawet nie być postrzegany jako zły lub w ogóle regresywny, tylko jako przeciwny w interesie temu, co Federacja zamierza i planuje dla Ziemi.

Tak więc, aby nadal mieć Ziemię zgodnie z dokładnymi „specyfikacjami”, Federacja jako jej najwyżsi kontrolerzy jest zainteresowana jej utrzymaniem, jej agenci, między innymi Alfratanie i Antarianie, będą przestrzegać ich zestawu zasad, które nie będą kompatybilne z ludźmi oczekiwania.

Ludzie chcą uwolnić się od własnych koncepcji zła. A Federacja chce zatrzymać ludzi tam i bez bezpośredniego wpływu z zewnątrz, dopóki nie będą w stanie poradzić sobie z własnym problemem i rozwiązać specyficzne ludzkie wyobrażenie o tym, czym jest zło. A na Ziemi koncepcja zła jest tak ekstremalna i tak okrutnie surowa, że ​​Federacja jako całość nie chce, aby ta koncepcja poza Ziemią pojawiała się i manifestowała w całej Galaktyce. Tak więc problem jest mentalny i specyficzny dla Ziemi z pewnym wpływem zewnętrznym. I to jest złożone.

Gosia : Wow. Ok, więc pozwólcie, że wyjaśnię tylko tę kwestię, która odnosi się do mojego pierwotnego pytania. Pomysł, że Federacja szanuje tylko życzenia ludzi 5D, a nie ludzi 3D… czy ta koncepcja jest również akceptowana przez tych pilotów Alfratan itp., czy też czyj to dokładnie pomysł?

Yazhi : Tak, ponieważ jest to część ich ram rzeczywistości, którą akceptują.

Rozumieją ziemską koncepcję zła i wiele z nią podzielają, ale kierują się też własnymi koncepcjami. Takich jak wiedza, że ​​koncepcje Ziemi są specyficzne dla Ziemi i nie mają zastosowania poza Ziemią. Więc nawet jeśli na przykład mogą istnieć źli Reptilianie, dla niższej Federacji nie stanowi to problemu, ponieważ interpretacja „złych Reptilian” nie jest taka sama. Widzą je jako zawarte na Ziemi i jako wynik zbiorowej manifestacji tamtejszych ludzi. Część „gry” bycia człowiekiem.

Sposób, w jaki widzą, że muszą chronić Ziemię, polega na regresywnym wpływie zewnętrznym (według ich standardów), więc ludzie z 5D w 3D Ziemi mogą prowadzić swoje wesołe życie w 3D, nie martwiąc się o prawdziwych najeźdźców z kosmosu, których ludzie po prostu nie są świadomi . I które nie mają charakteru specyficznie „złego” jako takiego, a jedynie oportunistyczne, a więc sprzeczne z interesami ludzi 5D.

Gosia : Chyba rozumiem. Dziękujemy za poświęcenie czasu na wyjaśnienie tego wszystkiego. Kim są PRAWDZIWI NAJEŹDŹCY PRZESTRZENI? „Tego rodzaju, którego ludzie nie są świadomi”?

Yazhi : Podobnie jak w przypadku ludzi, ras lub istot kosmicznych, które są oportunistyczne i chciałyby przejąć kontrolę nad Ziemią, która z założenia jest w bardzo wrażliwym stanie, ale gdyby była samotna. Ale tak nie jest, Federacja opiekuje się placem zabaw – Ziemią. Mogą należeć do dowolnej rasy, wystarczy, że mają interesy sprzeczne z lokalną grupą.

Gosia : Maitres i takie tam?

Yazhi : To zazwyczaj tak, zbiegające się z niektórymi ziemskimi koncepcjami. Ale może dotyczyć dowolnej rasy, podgrupy lub ludzi. Z dowolnej rasy.

Gosia : Czy w tej chwili są jacyś aktywni? Próba przejęcia władzy nad Ziemią?

Yazhi : Cały czas. Stale. Jak Malakak zawierający podejrzane układy z rządem USA.

Gosia : A jaki cel, mieliby przejąć kontrolę nad planetą?

Yazhi : Niektórzy idą tam na całość, ale rzadko, zwłaszcza teraz, kiedy Federacja jest tutaj tak silna. Są głównie zainteresowani wykorzystaniem sytuacji tutaj, szukaniem i wykorzystywaniem luk w Ziemi, aby wydobywać wszystko, czego chcą, czy to minerały, metale, czy żywność (w tym ludzi na żywność, ponieważ „Federacja nie postrzega ich jako „prawdziwych ludzi” w jakikolwiek sposób”). Cokolwiek.

Gosia : I w tym sensie Federacja chroni Ziemię przed tym wszystkim? Czy w tym sensie Federacja może być postrzegana jako „dobra” dla obywateli Ziemi? Skoro ich program kontroli nad Ziemią jest mniej „zły” niż tych innych ras?

Yazhi : Tak, to jest ich główny cel, ale nie do końca pokrywa się to z zainteresowaniami i oczekiwaniami ludzi. Znacznie mniej z ich prawdziwymi potrzebami, ponieważ cierpią, a zaprzeczanie temu jest po prostu nieodpowiedzialne. Gra czy nie gra. I to jest główny punkt, który próbujemy tutaj powiedzieć.

Gosia : Co jest złe według ET?

Yazhi : Zainteresowania sprzeczne z twoimi. I czyste zło, jak w tendencjach autodestrukcyjnych. To wszystko.

Gosia : Dobrze. Może Federacja zawiera układy z innymi rasami.

Yazhi : Z ziemskiej opinii mogłoby się wydawać, że tak może być. Widziany również tak, jakby Federacja była infiltrowana przez negatywne rasy. Ale upieram się, że byłyby to tylko koncepcje, oczekiwania lub spekulacje oparte na ludzkiej percepcji, próbujące wyjaśnić nieznane.

Nie trzeba tutaj komplikować sprawy, szukając zbyt skomplikowanych powodów. Dowody stąd pokazują, że wszystko jest tak, jak zawsze było i zawsze miało być od początku. Interesy Federacji po prostu nie pokrywają się z ludzkimi oczekiwaniami i racjami. Z ludzkiego punktu widzenia problem pochodzi od samej Federacji i jej intencji wobec Ziemi. Dlatego powiedziałam, że działają w sposób regresywny… ale tylko z punktu widzenia ludzkiej percepcji.


Link do materiału w języku angielskim:

https://www.swaruu.org/transcripts/galactic-federation-false-et-realities-in-ufo-circles-direct-extraterrestrial-communication

Nagranie video YT po angielsku:

Link do materiału w języku hiszpańskim:

https://www.swaruu.org/transcripts/federacion-galactica-falsas-realidades-et-en-las-comunidades-ovni-informacion-extraterrestre

Nagranie video YT po hiszpańsku:

R.


UWAGA PRAWNA:

DOSTĘP DO TYCH TRANSKRYPCJI MOŻE BYĆ DOSTĘPNY W CELU DOKONANIA TŁUMACZEŃ NA DOWOLNY JĘZYK (w formie tekstowej lub wideo) TYLKO JEŚLI TOWARZYSZĄ DO NIEJ OFICJALNE ŹRÓDŁA TEJ STRONY INTERNETOWEJ I NASZYCH KANAŁÓW YOUTUBE, GDZIE ZOSTAŁY ZNALEZIONE.

W żadnym wypadku nie wolno publikować informacji prezentowanych w naszych kanałach i na tej stronie w celach komercyjnych (sprzedaż książek i materiałów promocyjnych).

Materiał jest tłumaczeniem maszynowym z języka angielskiego lub hiszpańskiego z drobną korekta tłumacza i pochodzi ze strony www.swaruu.org


Listę wszystkich części opisu Federacji Planet można znaleźć w linkach:
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 1
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 2
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 3
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 4
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 5

Podziel się wiedzą:

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

YouTube
Instagram