Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet. Co to jest? Część 1

Autor: Agencja Kosmiczna, Gosia

Opublikowany: 16 czerwca 2021 r

Federacja Galaktyczna – co to jest? Taygeta (Plejady) i Federacja – Wzajemne oskarżenia (Swaruu X)


Przegląd. Funkcje, cele w kosmosie:

Swaruu X: Federacja, zwana także lub znana jako Zjednoczona Federacja Planet, używając ludzkich terminów, jest bardzo dużą wielokulturową, wieloplanetarną i wielogęstościową organizacją założoną zaraz po Wielkiej Ekspansji z Lutni (Lyra przyp.tłum) gdzie, jak mówi historia, wiele ras wyglądających na ludzi było prześladowanych przez regresywne gatunki sauroidów.

Została założona przez 3 główne gatunki: Andromedan, Arkturian i Lyrian (reprezentowanych przez 3 główne jasne gwiazdy w logo Federacji), chociaż istnieje wiele innych ras, które również można uznać za założycieli.

Jej głównym celem jest zawieranie sojuszy w celu stawienia czoła zagrożeniom i problemom w kosmosie. I można to uznać za rozszerzenie pierwotnej organizacji, którą Andromedanie już posiadali, znanej jako Rada Andromedy, obejmującą wiele ras, a wszystko to w celu ustanowienia porozumień i traktatów handlowych i bezpieczeństwa.

Federacja oficjalnie ma być dużą super organizacją, która ma zapewnić pokój i dobre interakcje między jej członkami. A nawet zapewnić najlepszy możliwy sposób zarządzania innymi ludźmi lub rasami, które nie są oficjalnymi członkami, takimi jak mniejsze rasy, które wciąż znajdują się w fazie przedindustrialnej.

Prawie każdy gatunek międzygwiezdny mógłby ubiegać się o członkostwo, o ile był rasą międzygwiezdną i postępową, pełną szacunku rasą z wyraźnym pragnieniem dogadania się i współpracy z innymi, które już zostały włączone do Federacji.

Jak powiedziano powyżej, główną rolą Federacji jest łączenie podobnie myślących cywilizacji i kultur wszystkich gatunków, aby mogły współpracować i wchodzić w interakcje w bezpieczny i postępowo-produktywny sposób. Nadanie im wszystkim ram prawnych, etycznych i moralnych zasad, których należy przestrzegać, aby zagwarantować w jak największym stopniu pokojowe stosunki między jej członkami.

Jednym z głównych wymagań, aby dołączyć do Federacji jako gatunku, jest bycie międzygwiezdnym, chociaż są pewne wyjątki. Chodzi o to, że gdy gatunek jest międzygwiezdny, jest naturalnie świadomy między innymi postępu kulturowego, naukowego i technologicznego, a także moralnych i etycznych implikacji takiego postępu we wszystkich kształtach i formach. Świadomość, że bycie międzygwiezdnym oznacza również, że mają wyraźny efekt wymiany międzykulturowej wśród członków.

A cywilizacje inne niż międzygwiezdne byłyby zasadniczo odizolowane i zamknięte w swoim własnym królestwie lub rzeczywistości, z niewielkim lub zerowym wpływem kulturowym na zewnątrz. Uznano więc za etycznie poprawne ograniczenie w jak największym stopniu wszelkich kontaktów ze wspomnianymi nie-międzygwiezdnymi kulturami i cywilizacjami.

Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, jak to się dzieje w przypadku cywilizacji, które nie są międzygwiezdne z wyboru, ale posiadają wyraźną międzygwiezdną wiedzę, przeszłość i mądrość. Tak więc z punktu widzenia ich umysłów i świadomości cywilizacje te byłyby również uważane za międzygwiezdne, nawet jeśli są fizycznie ograniczone do swojej określonej planety lub planet.

Chociaż Federacja odnosi się do systemu lub organizacji znajdującej się w czymś, co można by nazwać 5D z braku lepszego odniesienia, w rzeczywistości przekracza ona gęstość jako taką, więc Federację można znaleźć w prawie wszystkich gęstościach, wszystkie są ze sobą połączone i wpływają na wszystkie poziomy .

Niektórzy mogliby powiedzieć, że Federację można znaleźć od 3D aż do 9D i wyżej, używając bardzo humanizowanych terminów, ponieważ z mojego punktu widzenia nie ma gęstości jako takich, a to, co ludzie nazywają gęstością, jest niczym innym jak zbiorem poziomów w ramach gradientu świadomości i świadomości posiadanych przez konkretną osobę lub na podstawie umów w ramach grupy jednostek.

A z percepcyjnego punktu widzenia, zwłaszcza, ale nie tylko, jednostek posiadających niższy lub mniej rozszerzony poziom świadomości-świadomości, ludzie i ich domeny-światy posiadające wyższy stopień tej samej świadomości-świadomości są nie tylko niezrozumiałe z tego niższego poziomu punktu zrozumienia, ale zasadniczo również dla nich niewidoczny.

Zasadniczo dlatego, że nie mają poziomu świadomości niezbędnego nawet do rozszyfrowania lub zrozumienia tego, co może być tuż przed nimi, tworząc w ten sposób ideę „wyższych wymiarów”, „wyższych gęstości” i jakkolwiek mogą być skatalogowane.

Biorąc więc pod uwagę powyższe, Federacja z natury istnieje na wszystkich poziomach lub domenach egzystencji, jakkolwiek można je nazwać, z oczywistymi zmianami w jej strukturze w zależności od tego, co jest potrzebne dla każdego poziomu zrozumienia świadomości.

Wewnętrzną strukturą Federacji jest Towarzystwo Holograficzne z klasycznym układem Rady Kroków Andromedan, gdzie szereg rad, zaczynając od małych lokalnych, takich jak te odnoszące się do małego miasteczka, tworzy większe Rady całego regionu, a te z kolei większego regionu, planety lub grupy planet, a nawet konstelacji. Zwykle składają się z obywateli z terenu danej rady. A kiedy określony problem nie może zostać rozwiązany na jednym poziomie, natychmiast zwracają się o pomoc do bezpośredniej rady na bardziej rozszerzonym poziomie powyżej nich, i tak dalej, po osiągnięciu niezbędnej siły umysłu i zasobów, aby móc rozwiązać jakikolwiek problem.

Jak można się spodziewać, każdemu członkowi, niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza osoba, czy cała cywilizacja lub grupa cywilizacji, Federacja wyznaczy zadanie lub zadania zgodnie z ich zdolnościami i wiedzą. Tak więc wewnątrz Federacji, wśród jej członków, niektóre rasy będą bardziej zajmować się dystrybucją żywności i zasobów materialnych, inne badaniami i postępami naukowymi i technologicznymi, a jeszcze inne operacjami obronnymi i wojskowymi, których misją jest strzec i chronić członków, a także egzekwować zasady i prawa Federacji uzgodnione przez Radę.

Prawo Federacji jest również z grubsza znane jako „Prawo Kosmiczne” i jest prawie identyczne z tym, co na Ziemi nazywa się Prawem Morskim. Najprawdopodobniej koncepcje Prawa Morskiego Ziemi zostały w jakiś sposób zasiane przez członków Federacji.

Swaruu X: Mogłabym napisać całą książkę, próbując wyjaśnić, co oni robią z Ziemią, jakie są ich cele i cele. I bardzo dobrze można to uznać za sedno i przyczynę całej tej komunikacji w ogóle, ale zachowując to tak prosto, jak to tylko możliwe:

Istnieje wiele sposobów interpretacji tego, co Federacja robi na Ziemi i jej celów, a będąc niezwykle złożony temat, nie można tu wszystkich aspektów rozpatrywać jednocześnie. Należy również wspomnieć, że wiele z nich może wydawać się wykluczać inne lub mieć pozornie sprzeczny charakter.

Federacja wyizolowała Ziemię jako samowystarczalną, technologicznie odizolowaną (przez kopułę o wysokiej energii) i mentalnie odizolowaną pod względem informacyjnym sferę planetarną, sztucznie utrzymywaną w niższym stanie świadomości i świadomości, aby zapewnić pewien rodzaj doświadczenia ludziom lub mieszkańcom w nim.

Chociaż eteryczna kopuła elektromagnetyczna znana jako pasy Van Allena (nie mylić z magnetosferą, ale są spokrewnione) pomaga utrzymać sferę Ziemi na pewnej niższej częstotliwości percepcji świadomości, niezbędnej do zagwarantowania pożądanych doświadczeń jej mieszkańcom, głównym system lub przyczyna, za pomocą której Federacja utrzymuje Ziemię w takiej określonej częstotliwości stanów myślowych, jest przy użyciu kontroli percepcji i zaawansowanej kontroli umysłu, gdzie ludzie będą wytwarzać dla siebie indywidualny i zbiorowy świat, kierując się tymi systemami kontroli.

Podstawową ideą, chociaż może być niezliczona ilość interpretacji, jest stworzenie specyficznego zestawu trudnych doświadczeń, za pomocą których można pobudzić samorozwój jednostek w nim zawartych, z tym pobudzenie ekspansji świadomości jego członków i całego Wszechświata przez cały drogę do samego Źródła.

Działy i zadania różnych ras:

Swaruu X: Ten temat jest trudny do sprecyzowania, ponieważ wiele ras robi wiele rzeczy, ponieważ rasy składają się z ludzi o różnych poziomach wiedzy i zainteresowaniach. Ponadto niektóre gatunki lub cywilizacje będą przechodzić lub wykonywać różne zadania w zależności od miejsca lub lokalizacji w przestrzeni, w której mogą się znajdować, oraz zadań i celów każdej konkretnej lokalizacji.

Ale w odniesieniu konkretnie do Ziemi i upraszczając:

Andromedanie zapewniają logistykę i lokalizacje rady, z których można sprawować dowodzenie i kontrolę. Chociaż są również znani z tego, że w razie potrzeby angażują się w pomoc duchową, etyczną i technologiczną.

Arkturianie zapewniają zasadniczo to samo, co Andromedanie, ale będąc bardziej uzdolnieni technologicznie, wykonują również zadania, które są zgodne z ich doświadczeniem jako główni konstruktorzy lub prawie wszystko. Z wyraźnym duchowym doradztwem i przewodnictwem.

Antarianie zapewniają wszystkim wojskowe linie zaopatrzenia, a także zapewniają szeroką sieć obserwacyjną wokół całego Układu Słonecznego.

Centauri / Centaury, znani również jako Alfratanie, zapewniają główną siłę militarną i działania w sposób podobny do policji, utrzymując Ziemię w izolacji tak bardzo, jak to możliwe, zgodnie z decyzją Rady Federacji.

Inne rasy, takie jak między innymi Syryjczycy, zapewniają szeroki wachlarz funkcji, takich jak wsparcie i przewodnictwo dla reszty członków.

Ilość i różnorodność współpracy ras gwiezdnych na Ziemi jest duża i zróżnicowana.

Zaangażowanie Taygetan w Federację na przestrzeni czasu:

Swaruu X: Rada Plejadian M-45 Alcyone, która jednoczy i widzi interesy wszystkich ras i/lub cywilizacji, międzygwiezdnych lub nie, wewnątrz lub w systemie gwiezdnym Plejad, została utworzona niezależnie od Federacji i dołączyła do niej dopiero długi czas później i w masowo, co oznacza, że ​​wszystkie rasy będące członkami Alcyone dołączyły do ​​Federacji poprzez Radę Alcyone, a nie niezależnie jedna po drugiej, tak jest w przypadku Taygety.

Z biegiem czasu Taygeta, lokalnie znana jako „Moma”, uczestniczyła w sprawach Federacji niezależnie, nie za pośrednictwem Alcyone, pomagając w eksploracji, mapowaniu przestrzeni kosmicznej, postępie naukowym, a także uczestniczyła w działaniach wojskowych egzekwujących Prawo Kosmiczne Federacji, jak to miało miejsce w przypadku wojny Tiamat.

Bezpośredni udział Taygetan w Federacji nie zawsze był ciągły, występował tylko wtedy, gdy ich interesy się krzyżowały lub Federacja bezpośrednio poprosiła ich o pomoc lub udział.

Niedawno na Ziemi Tajgetańczycy byli aktywnie zaangażowani w sprawy Ziemi od 12 500 pne, a z dużym skokiem aktywności od 1919 r., Uczestnicząc w nieinterwencyjnym egzekwowaniu prawa kosmicznego od 1953 do 2018 r.

Od 2017 do 2021 r., kiedy piszę te słowa , odegrała raczej rolę obserwacji, ponieważ w 2018 roku sama Tajgeta przeszła wewnętrzną transformację polityczną, kiedy JKW Alenym 1 z Temmeru została ustanowiona przez ludność Taygety jako ich Królowa. Jest mniej skłonna do rozwiązań militarnych, a bardziej do rozwiązywania wszystkiego umysłem, świadomością i duchowością.

Ta zmiana zakłóciła wiele części lub interesów w podejrzanych poziomach w Federacji, ponieważ tuż przed 2018 rokiem Taygeta była jedną z głównych sił zbrojnych w służbie Federacji, a gdy tylko Alenym 1st doszedł do władzy, wszystko zmieniło się w kierunku duchowym.

Pogorszenie ich relacji i dlaczego:

Swaruu X: To prowadzi nas do wyraźnego pogorszenia relacji między Federacją, czyli konkretnie poziomu Federacji powołanej do nadzorowania Ziemi i jej potrzeb lub problemów. Czy to nie tylko kwatera główna Federacji w Viera, która prawie nie ma żadnej realnej władzy, czy prawdziwi nadzorcy tego obszaru, w którym znajduje się Ziemia, a to byłaby kwatera główna Federacji z siedzibą na Saturnie.

Kiedy Tajgeta przeszła wyraźną zmianę interesów, z Alenym 1. na czele, Federacja straciła jedną ze swoich największych gałęzi wojskowych, ponieważ chociaż Tajgeta ma niewielu mieszkańców, w sumie około 38 milionów, jej potęga militarna jest wielka i ustępująca tylko Enganowi, cały system gwiezdny M45.

Alenym nie widziała potrzeby utrzymywania tak dużej armii, ponieważ nie widziała takiej potrzeby, ponieważ wszystkie przewidywalne zagrożenia i różnice można było rozwiązać innymi środkami, a nie surową siłą. Innym czynnikiem jest to, że ponieważ Taygeta jest częścią Rady Alcyone, inne rasy, takie jak Engan, już egzekwowały „ochronę” i patrole na ogólnym obszarze M45.

Spowodowało to wycofanie się Taygetczyków z udziału w sprawach Federacji dotyczących wspólnych operacji wojskowych, zwłaszcza wokół Ziemi, gdzie Centauri-Alfratanie zostali wyznaczeni przez Federację do przejęcia miejsca pozostawionego przez Taygetę.

Gosia: Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia. Mam krótkie pytanie. Powiedziałeś, że Taygeta wycofała pomoc wojskową dla Federacji. Dlaczego nazywa się to wojskiem, skoro nie ma nikogo, kto mógłby naprawdę walczyć?

Swaruu X: Ponieważ większa Federacja, a zwłaszcza mniejsze poziomy, nadal bardzo dbają o mentalność ochrony, oczekując regresywnych ras. Problem ras regresywnych pojawiających się na Ziemi i z Ziemi jest postrzegany i rozumiany z szerszej perspektywy świadomości. Z Federacji, w tak zwanym 5D, wciąż widzą i martwią się inwazją, regresywnymi rasami i ludożernymi gadami.

Możesz to zobaczyć jako problem z gęstością. Z Federacji 5D widzą regresywne zamiary inwazji. Z szerszej perspektywy wygląda na to, że wszystkie te koncepcje powstają na Ziemi i z Ziemi. Można nawet nazwać Ziemię jąderkiem „zła”, skąd to wszystko emanuje. Mówię o eksporcie negatywnych wpływów i pomysłów. To właśnie widzimy i to coraz wyraźniej.

Drugi problem pojawił się również w 2018 r., kiedy Tajgetanka imieniem Swaruu z Erra legalnie usunęła się z Tajgety i z Federacji, szukając wolności i niezależności od więzów prawnych, które jej zdaniem przeszkadzały jej w pracy. Twierdzenie, że Federacyjne Prawo Kosmiczne, w szczególności Pierwsza Dyrektywa, było niesprawiedliwe na wielu poziomach, a nawet karalne w odniesieniu do ludzi na Ziemi i ich problemów, zasadniczo ignorując ich rzeczywiste potrzeby i troski jako jednostki i jako zbiorowość.

W tym czasie Swaruu z Erra działała jako osobisty doradca JKW Alenym 1 z Temmer, która była również bardzo zainteresowana problemami ludzi na Ziemi, dotyczącymi wielu legalnych i nieprawnych postaw Federacji, które oboje uznali za nieetyczne a nawet graniczące z byciem zwykłym regresywnym. Jak zostanie wyjaśnione dalej.

Taygeta pod rządami Alenym 1 nieustannie sprzeciwiała się polityce Federacji dotyczącej Ziemi i udziału M45 za pośrednictwem Rady Alcyone, biorąc pod uwagę, że Federacja zażądała, niemal narzuciła, potrzeby dalszego udziału wojskowego i egzekwowania prawa wokół gromady gwiazd Hiady, nalegając, aby Taygeta wymusiła obszar w sposób wojskowy we wspólnym udziale z innymi rasami, ponieważ Taygeta do dziś ma dużą kolonię na planecie Cyndriel, krążącej wokół Gwiazdy Aldebaran, która znajduje się w jurysdykcji systemu gwiezdnego Hiady, a także (Federacja przyp. tłum) zażądała dalszego odnowienia udziału wojskowego Tajgetańczyków wymuszając obszar wokół Układu Słonecznego Sol-13, a następnie Ziemi.

Prośba Federacji została bezpośrednio odrzucona przez Alenym 1 podczas kilku spotkań odbywających się w biosferze Viera, kwaterze głównej Federacji do spraw Ziemi.

Podczas tego zestawu spotkań, które odbyły się w latach 2019-2020, miała miejsce seria wzajemnych oskarżeń między Taygetą a przedstawicielami Federacji, którzy oskarżyli Taygetę o naruszenie zasad Pierwszej Dyrektywy dotyczących Ziemi dotyczących bezpośredniego kontaktu z ludźmi, gwiezdnymi nasionami lub nie, oraz o udzielenie im ogromną ilość informacji ujawniających wewnętrzną strukturę i działanie Federacji, a także niezliczone tematy dotyczące ogólnej struktury życia poza Ziemią oraz pobieżne, ale jasne podstawy wszelkiego rodzaju technologii, które muszą być ukrywane przed ludźmi; technologię wrażliwą lub ponad poziom cywilizacyjny.

Oskarżając również Tajgetczyków o tworzenie własnych zasad, poczynając od legalnego wyjazdu Swaruu z Erry z Tajgety i Federacji, legalnego stania się niezależnym gatunkiem, oderwania się od Tajgetańczyków, a także z powodu kilku naruszeń przestrzeni powietrznej Ziemi przez Taygetański statek kosmiczny klasy myśliwskiej, który stale stosował podstępy i luki w przepisach lotniczych, aby uciec od latania wszędzie poza rządami prawa.

Dwa przykłady to: myśliwiec oznaczony proporcem o numerze kodowym TPT-150, który nieustannie uchodził za ludzki statek powietrzny, nawet uczestnicząc z innymi pilotami samolotów i „czatami” wieży kontrolnej, jednocześnie dając się zobaczyć na radarze, a także wizualnie, absolutnie bez względu na prędkość lotu powyżej ludzkich możliwości, co wyraźnie wskazywały wspomniane radary.

Również przeloty nad wieżą kontrolną z dużą prędkością, widziane przez niezliczoną liczbę ludzi, jak miało to miejsce nad lotniskiem O’Hare w Chicago 3 razy, raz w 2006 r., potem ponownie w 2017 r., a jeszcze raz w 2019 r. A także przepustka przelotowa przy dużej prędkości wieży kontrolnej nad lotniskiem LAX w 2019 roku (Khila).

Innym jest statek myśliwski oznaczony kodem proporczyka TPE-157, który co najmniej 3 razy zhakował łączność internetową ATG samolotu, aby nawiązać bezpośredni kontakt dźwiękowy z ludźmi, wiedząc, kim był pilot (audio z Kaal’elem).

Taygeta z drugiej strony oskarżyła Federację o zbrodnicze zaniedbanie wobec rasy ludzkiej, jedynie w odniesieniu do prawnych potrzeb i praw ludzi spoza Ziemi, zaangażowanych lub nie w bycie lub uczestnictwo na Ziemi jako ludzie w jakiejkolwiek formie, gwiezdne nasiona, wkroczenia lub spadki. Odnoszę się do członków Federacji (ludzi), którzy w jakiś sposób grają ludźmi w 5D i 3D, podczas gdy w rzeczywistości nie są ludźmi, a oprócz tego, że nie są ludźmi, są także dyplomatami Federacji. To spekulacje, ale widzę, że tak się dzieje.

Teraz, w jakim stopniu pamiętają, kim są, a nawet mówią prawdę, jest wątpliwe. Nie licz na to, że powiedzą prawdę o tym, co dzieje się z Federacją. Wszystko, co widzę, jeśli chodzi o tych oficjalnych i społecznie akceptowanych ufologów, członków ich klubu, w którym wspierają się nawzajem, to to, że albo są grani przez 3 agencje, albo są dla pieniędzy i sławy. Nie widzę niczego, co wskazywałoby na to, że mają między innymi prawdziwe informacje dotyczące Federacji.

Ponadto zarzuciliśmy Federacji lekceważenie potrzeb mieszkańców Ziemi na rzecz uznania, a nawet uhonorowania polityków uznanych za legalnie powołanych na te stanowiska władzy przez samą populację ludzką w drodze demokratycznych wyborów. Kiedy Federacja nie bierze pod uwagę fałszywości takich demokratycznych wyborów i całego ich systemu, który został wyraźnie sfałszowany na całej Ziemi, czyniąc je nieważnymi, ponieważ przeprowadzono je przy użyciu oszustwa i kłamstwa. Zarzucanie Federacji nie tylko lekceważenia tego oczywistego i niezaprzeczalnego faktu, ale także upierania się, że ludność Ziemi wyraziła zgodę na reprezentowanie jej przez takich polityków, niezależnie od tego, czy te wybory zostały przeprowadzone podstępem, czy nie.

Ponadto zarzucamy Federacji, że nie rozumie nieważności i przestarzałości demokracji jako niesprawiedliwego systemu opartego na liczeniu prostych głosów ignorantów, a nie na inteligentnych i obiektywnych decyzjach, oraz nie rozumie struktur tajnych stowarzyszeń, które manipulują i wprowadzają ludzkość w błąd wygody przy użyciu większej ilości oszustw i zwykłych kłamstw, wykorzystując nieuczciwe systemy kontroli umysłu i kontroli populacji, które bezpośrednio naruszają Pierwszą Dyrektywę, którą sama Federacja twierdzi, że egzekwuje w pierwszej kolejności.

Federacja postrzega Tajgetańczyków jako lekkomyślnych, nieposłusznych, którzy wymyślają własne zasady.

Taygetańczycy w zasadzie postrzegają przywódców Federacji, kimkolwiek są, ponieważ wszystko to jest podejrzane, jako działających w sposób pełen hipokryzji i uprzedzeń, z całkowitym lekceważeniem rzeczywistych potrzeb populacji ludzkiej na rzecz ich własnych punktów widzenia, a nawet interesów.

Czat z Anéeką (16/09/2020)

Anéeka: Nie zgadzamy się z tym, jak Federacja radzi sobie z Ziemią, dlatego się różnimy. Mówią, że bardzo nas kochają, nawet z nami, że nas wspierają i tak dalej, ale kiedy przychodzi czas, tylko krytykują i widzą nas z długą listą niezbyt dobrych przymiotników. Kochają nas na swój sposób, a jednocześnie są zmęczeni nami i naszym sposobem patrzenia na sprawy i naszymi priorytetami.

Gosia: Czym oni są zmęczeni?

Anéeka: O nas w radach ciągle bojkotujących ich inicjatywy.

Gosia: Jakie to inicjatywy?

Anéeka: Zaprowadzić Nowy Porządek Świata. Aby podnieść poziom trudności życia na Ziemi, aby promować wydobywanie większej liczby dusz. Aby pozwolić ludziom robić, co chcą w imię wolnej woli (z drugiej strony manipulując nimi). Wszystko pod pretekstem, że tego chcą ci sami ludzie, gdy są poza 3D. Więc tutaj jest niezgoda.

Ponieważ Federacja twierdzi, że ludzie są tacy sami w 3D, 5D lub w dowolnym D. A my mówimy, że chociaż są, to fakt, że nie pamiętają, stwarza kolejny punkt uwagi, który podsumowuje fakt, że będąc w 3D są skutecznie innych ludzi do tego, czym byli w 5D. Ale według nich wydaje się, że wchodząc na Ziemię, w jakiś sposób wyrzeka się wolnej woli.

A Federacja zwraca większość swojego gniewu lub niezadowolenia przeciwko Yázhi. Ponieważ nie rozpoznają Yázhi jako Swaruu lub rozpoznają ją tylko wtedy, gdy im to odpowiada. I to zaczyna z nimi kolejną kontrowersję, „dlaczego słuchamy dziewczyny”. Zawsze dostosowują rzeczy do ich wygody.

Wtedy Alenym wpada w złość i ostatecznie bojkotuje inicjatywy, gdyż do ich realizacji potrzebna jest jednomyślność grupy lub kompleksu organizacji Rady reprezentujących różne kultury.

To znaczy jednomyślność dużych Rad, a nie pojedynczych członków. Ale ponieważ Alenym reprezentuje już Alcyone, czyli wszystkie Plejady, a Alenym słucha „dziecka”, jest to politycznie skomplikowane. Ponieważ Federacja twierdzi, że jest to pojedyncza rasa lub kultura, która bojkotuje wszystko, będąc rasą o bardzo małej populacji, a nie jak sama Rada Alcyone.

Ale prawnie muszą wziąć Alenym jako przedstawiciela, ponieważ tak zdecydowała sama Rada Alcyone, i wracamy do tego samego, że Federacja mówi, że dziewczyna, praktycznie dziecko, manipuluje politycznie wszystkimi Plejadami M45 i odpowiednio nimi . Od nich pochodzi określenie „dziecko” dla Yázhi.

Gosia: Kiedy mówisz promowanie wydobywania większej liczby dusz… masz na myśli „zabijanie”?

Anéeka: Aby zmotywować ich do tego, by byli tak zmęczeni życiem, że wolą umrzeć.

Gosia: A czy w pobliżu nie ma więcej ras Plejadian?

Anéeka: Plejadian jest tutaj więcej, ale nie oferują oni swoich usług przed Radą Federacji do spraw ziemskich bezpośrednio jako przedstawiciele M45, a jedynie jako przedstawiciele ich kultury, podczas gdy Alenym reprezentuje zarówno Taygetę, jak i ogólnie Plejady.

Gosia: To musi być frustrujące być z nimi na tych naradach.

Anéeka: Cóż, jesteśmy tutaj z nimi. Mam już bardzo silną niechęć do przebywania w ich obecności lub po prostu rozmawiania z nimi. Jako alergik. Obniżają moją częstotliwość, denerwują mnie, ranią. Chcą „głow” wszystkich na tym statku.

Gosia: A co się dzieje, gdy nie wszyscy jesteście jednomyślni?

Anéeka: Inicjatywa nie jest kontynuowana i zostaje przełożona na następne posiedzenie. I prawnie próbują to odwrócić między każdym spotkaniem. Lub próbują kupić Alenym większym poparciem dla Taygety lub tym podobne. Ale irytująco dla nich Taygeta nie potrzebuje pomocy. Albo zaczynają mówić, że to nie jest sprawa Taygety, co robią, ani ogólnie Plejad. Albo chcą położyć kres prawny przeciwko Radzie Alcyone. Lub też chcą rozmawiać z Radą Alcyone, przeskakując nad Alenym 1.

Robert: Rada Alcyone, kim oni naprawdę są?

Anéeka: Rada Alcyone to 5D z żywymi i fizycznymi przedstawicielami każdej kultury z M-45. W sumie jest to około 12 kultur, ponieważ każda z nich reprezentuje swoje subkultury lub kultury słabo rozwinięte i przedindustrialne pod swoją jurysdykcją.

Swaruu X: I to jest podstawa pogorszenia relacji między Taygetą a Federacją, które doprowadziło do separacji prawnej, przynajmniej częściowo, w lutym 2021 r., kiedy Taygeta uznaje Federację tylko za pośrednictwem Rady Alcyone, a nie jako bezpośrednich niezależnych członków. Jest to legalna próba usunięcia Taygety spod rządów Federacji przez JKW Alenym 1. i brak elastyczności.

Należy również wspomnieć, że wszystkie decyzje dotyczące tego wszystkiego zostały szczegółowo ujawnione mieszkańcom Taygety przez Alenym 1 i jej zespół oraz przez Radę Najwyższą w Temmer. I to była decyzja mieszkańców Tajgety, aby zaakceptować i kontynuować propozycje Alenum1, zgodnie z decyzją Rady Kroku na wszystkich 4 planetach cywilizacji i kultury Tajgety. Więc Alenym 1 wypełnia wolę swojego ludu.


Link do materiału w języku angielskim:

https://www.swaruu.org/transcripts/galactic-federation-what-is-it-taygeta-pleiades-and-federation-mutual-accusations-swaruu-x

Nagranie video YT po angielsku:

Link do materiału w języku hiszpańskim:

https://www.swaruu.org/transcripts/federacion-galactica-que-es-taygeta-pleyades-y-federacion-acusaciones-mutuas-swaruu-x

Nagranie video YT po hiszpańsku:

R.


UWAGA PRAWNA:

DOSTĘP DO TYCH TRANSKRYPCJI MOŻE BYĆ DOSTĘPNY W CELU DOKONANIA TŁUMACZEŃ NA DOWOLNY JĘZYK (w formie tekstowej lub wideo) TYLKO JEŚLI TOWARZYSZĄ DO NIEJ OFICJALNE ŹRÓDŁA TEJ STRONY INTERNETOWEJ I NASZYCH KANAŁÓW YOUTUBE, GDZIE ZOSTAŁY ZNALEZIONE.

W żadnym wypadku nie wolno publikować informacji prezentowanych w naszych kanałach i na tej stronie w celach komercyjnych (sprzedaż książek i materiałów promocyjnych).

Materiał jest tłumaczeniem maszynowym z języka angielskiego lub hiszpańskiego z drobną korekta tłumacza i pochodzi ze strony www.swaruu.org


Listę wszystkich części opisu Federacji Planet można znaleźć w linkach:
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 1
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 2
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 3
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 4
Federacja Galaktyczna – Zjednoczona Federacja Planet Co to jest? Częsć 5

Podziel się wiedzą:

Wspierasz energię, którą tworzymy? Wesprzyj nas w materii!

Przekaż darowiznę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

YouTube
Instagram